Zgodnie z rozporządzeniem z art. 13 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. )dalej jako „Rozporządzenie”) Dorell sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lodowa 91, NIP 9820363344, REGON 100829416, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000346904 (dalej jako „DORELL”) informuje, iż:

 

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych staje się Dorell sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lodowa 91, NIP 9820363344, REGON 100829416, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000346904. Kontakt z firmą możliwy jest także pod adresem mailowym: info@stellavera.pl.
  2. Przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Panią/a zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych od Dorell, w takiej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia.
  3. Odbiorcą Pani/a danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Dorell usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności- kancelarie prawnicze.
  4. Dorell nie przekazuje Pani/a danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji na Pani/a rzecz zamówienia, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych Dorell oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń na rzecz Dorell. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, któym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/u prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody pod adresem mailowym: info@stellavera.pl.
  7. Podanie danych osobowych przez Panią/a jes dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.